Reisbureau Friesland Disclaimer

Hieronder vindt u de disclaimer die betrekking heeft op de informatie op de website en mailverkeer van Reisbureau Friesland.

 

Disclaimer nieuwsbrief 

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. Reisbureau Friesland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Op alle via haar website door Reisbureau Friesland aangeboden pakketreizen, vluchten, ander vervoer, accommodaties en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: reisaanbod) zijn de Reisbureau Friesland Reisvoorwaarden van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op de website bekijken en/of downloaden. Voorts zijn op (onderdelen van) reisaanbod nog voorwaarden van derden van toepassing. 

 

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid 

Reisbureau Friesland besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Reisbureau Friesland is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren. 

 

Zorgvuldige voorbereiding voorkomt teleurstelling 

Een groot deel van de op deze website aangeboden reisaanbod worden niet door Reisbureau Friesland zelf uitgevoerd, maar door derden zoals vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van reisaanbod zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat u zich goed voorbereidt door u te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land. U zult daardoor meer genieten van uw verblijf in die andere omgeving met andere mensen, maar ook een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u in Nederland gewend bent. 

 

Algemene informatie op de website 

De reisbureaufriesland.nl website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van reisaanbod. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen. 

 

Informatie met betrekking tot bestemmingen en accommodatie, informatieniveaus en beperkte garantie

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op de reisbureaufriesland.nl website zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld.

Voorts geldt nog het volgende: indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij Reisbureau Friesland hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of Reisbureau Friesland u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

 

Hyperlinks 

De reisbureaufriesland.nl website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze website worden beheerd door reisbureaufriesland.nl, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Reisbureau Friesland  geen controle heeft. Reisbureau Friesland is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Reisbureau Friesland ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Reisbureau Friesland. 

 

Bescherming intellectueel eigendom 

De reisbureaufriesland.nl website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) zijn het intellectuele eigendom van Reisbureau Friesland. Gedeelten van deze websites mogen door u worden gereproduceerd (in hard-copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Reisbureau Friesland vereist. Indien u enig deel van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen. 

Het gebruik van deze merken van Reisbureau Friesland is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Reisbureau Friesland. 

 

Veranderingen site/aanbod 

Reisbureau Friesland behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisaanbod