Privacy Policy

Reisbureau Friesland hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en uw privacy. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Reisbureau Friesland behoudt zich het recht voor om je gegevens in de toekomst te gebruiken, om je te benaderen met interessante reis- en/of productinformatie. Uiteraard respecteert Reisbureau Friesland daarbij uw privacy en de daaromtrent geldende wetgeving. Wij behandelen de gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor uw reservering die onderdeel uitmaken van de door u geboekte reis.

Indien u zich via onze website of reisbureau aanmeldt voor de e-mail nieuwsbrief van Reisbureau Friesland worden de gegevens door ons gebruikt om deze e-mail nieuwsbrief te kunnen versturen. U kunt zich voor deze nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven. 

Reisbureau Friesland doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Reisbureau Friesland waarborgt hierbij uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 is de wet  "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)',  die geldt in de hele Europese Unie, van toepassing.

 

Bescherming Persoonsgegevens 

Wanneer u iets bij Reisbureau Friesland boekt hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig. Hiermee kunnen vliegtickets( gegevens exact zoals vermeld op uw paspoort met voor- en achternaam, etc.) hotelboekingen etc. gemaakt worden. De gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database.  Deze persoonlijke  gegevens worden dus nooit voor commerciële doeleinden van derden gebruikt.

 

Welke persoonsgegevens worden gebruikt c.q. opgeslagen?

Reisbureau Friesland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam volgens paspoort

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Thuisblijversnaam en telefoonnummer

- Nationaliteit

- Bankrekeningnummer (alleen indien noodzakelijk)

- Voertuig kentekenplaat (voor parkeerplaatsreservering)

- Geboorteplaats (alleen indien noodzakelijk)

- Burgelijke staat (indien noodzakelijk voor aanvragen van een visum)

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden gebruikt c.q. opgeslagen?

- Gezondheid (in het geval van bv. Diabeet, Vegetarisch, Zwangerschap, Voedselallergie, Slecht te been, Rolstoelafhankelijk enz.)

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (in het geval van een boeking van een minderjarige). Wij vragen in onze reisbureaus schriftelijk toestemming aan de ouders voor het vastleggen van de gekozen reis inclusief de persoonsgegevens. Ook vragen wij apart nog toestemming voor het aanmelden van onze nieuwsbrief. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter, bij een online reservering, niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reisbureaufriesland.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

- Paspoortgegevens (alleen indien noodzakelijk voor visum, online check in, etc.).

- BSN nummer (alleen nodig voor ESTA toestemming Amerika). Deze gegevens hebben we dan wel van u nodig, maar worden niet bewaard in ons systeem.

 

Reisbureau Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het maken van de reservering en opstellen van de factuur/overeenkomst

- Het versturen van een passend reisvoorstel.

- U te bedanken voor de gemaakte boeking en om deze te bevestigen.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

- U te informeren over bepaalde wijzigingen.

- U kort voor vertrek indien van toepassing nog wat laatste tips te kunnen geven voor uw vakantie, zoals bijvoorbeeld autohuur.

- Verzenden van onze nieuwsbrief (met de mogelijkheid dat u  zich ieder moment weer kunt uitschrijven)

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor “Mijn Reisoverzicht” en onze App.

- U te informeren over de reisbescheiden

- Indien noodzakelijk te bemiddelen in het aanvragen van een visum of toestemming om een land te mogen bezoeken.

- Indien noodzakelijk geven wij gezondheidsinformatie door aan de touroperator wanneer dit belangrijk is voor het uitvoeren van een goede reis.

- Indien noodzakelijk kunnen wij de thuisblijvers bellen in geval van nood.

- U op de bestemming te contacteren om u op de hoogte te stellen van belangrijk nieuws wat betrekking kan hebben op uw verblijf, vlucht etc.

- Na terugkomst te informeren of uw vakantie naar wens is geweest.

- U te vragen een beoordeling te plaatsen over onze dienstverlening.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Reisbureau Friesland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de looptijd van de reisovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Bijzondere persoonsgegevens (indien van toepassing en indien mogelijk) verwijderen wij direct na afloop van de reisovereenkomst.

 

Opslag

De databestanden van Reisbureau Friesland zijn beveiligd opgeslagen bij Fadiro (hét reisbureau-dossieradministratiesysteem in de Nederlandse reisbranche) in Zwolle.

Reisbureau Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een email te sturen naar info@reisbureaufriesland.nl

 

Veilig betalen:

Voor het veilig kunnen boeken en betalen op de Reisbureau Friesland website vindt de versleuteling plaats door een SSL-versleuteling. U herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS). In het boekingsproces wordt voor betaling van de reis de keuze aangeboden voor veilig betalen of met Ideal( via inlog van de door jou gekozen bank) of via een credit card aangeboden.

 

Officiële instanties:

Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met je te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij Reisbureau Friesland en haar leveranciers hebt geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

 

Verstrekking aan derden

Reisbureau Friesland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reisbureau Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookiebeleid

Reisbureau Friesland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reisbureau Friesland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reisbureaufriesland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Reisbureau Friesland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

 

Uitschrijven

Liever geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Uitschrijven kan onderaan elke email nieuwsbrief door op de button <uitschrijven> te klikken. 

 

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar: info@reisbureaufriesland.nl of schrijf naar Reisbureau Friesland, Simon Stijlstraat 5, 8861 CH in Harlingen. Telefoonnummer is 0517-417158.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.

Laatste wijziging: 24-04-2018