Reisbureau Friesland hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan Reisbureau Friesland verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder meldingsnummer m1645997. Meer informatie over het CBP kunt u vinden via www.cbpweb.nl

 

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking word gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over aanbiedingen of nieuws te informeren.

Tijdens het boekingsproces word aan u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Reisbureau Friesland verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar de registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit aan ons laten weten.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@reisbureaufriesland.nl

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.

Laatste wijziging: 12-01-2017